Tűzvédelmi oktatás, vizsgák


Kinek kell tűzvédelmi oktatáson részt vennie és szakvizsgát tennie?

Számos foglalkozási ágban és munkakörben csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy foglalkoztatható. Ilyenek például a hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba sorolt anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők, az éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők, a tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát, a tűzoltó készülékek karbantartását és az erősáramú berendezések felülvizsgálatát végzők. Emellett tűzvédelmi szakvizsga szükséges azok számára is, akik a felsorolt munkákat végzők tevékenységét közvetlenül irányítják. A szakvizsgát 5 évente meg kell ismételni.

A munkavállalók tűzvédelmi oktatására bármely más munkakört betöltők esetében is szükség van. Rendszeres továbbképzésükről, valamint arról, hogy a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, és a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék, a munkáltatónak kell gondoskodnia.

 

Kérdése van? Árajánlatot kérne? Kattintson ide!

Inkább telefonálna vagy email-t írna? Elérhetőségeinkhez kattintson ide!


Milyen képességekkel rendelkezik, aki tűzvédelmi oktatáson vett részt és tűzvédelmi szakvizsgát tett?

A sikeres szakvizsgát tett hallgató képes a tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkaköröket biztonságosan, az érvényes előírásoknak és a szakmai követelmények változásainak megfelelően ellátni.

Melyek a tűzvédelmi oktatás főbb témakörei?

-  Tűzvédelmi előírások

-  Az adott munkakörrel, tevékenységgel kapcsolatos tűzvédelmi ismeretek

-  Tűz,- és robbanásveszélyes technológia biztonságos alkalmazása

-  Tűz,- és robbanásveszélyes anyag biztonságos kezelése

-  Tűzesetek kezelése

Miből áll a tűzvédelmi szakvizsga?

A szakvizsga elméleti és a Tűzoltó készülékek karbantartását végzők esetében gyakorlati részből áll, amely az alapkarbantartás fázisaira terjed ki, különös tekintettel a működési nyomás és a nyomásmérő műszer akadálytalan működésének ellenőrzésére.

Az elméleti vizsga mindenesetben írásbeli részből áll, melyet abban az esetben követ szóbeli rész, amennyiben a vizsgázó az írásbeli vizsgán 50–89% közötti arányban adott helyes választ. Amennyiben a vizsgázó legalább 90%-os arányban helyes választ adott, nem kötelező szóbeli vizsgát tennie, a vizsga sikeresnek minősül. Amennyiben a vizsgázó 50% alatti arányban adott helyes választ, a vizsga sikertelennek minősül.

A sikeres szakvizsgáról az oktatásszervező a 2. melléklet szerinti bizonyítványt állít ki, ami a szakvizsga napjától számított öt évig érvényes.

A Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők az alábbi témakörökből vizsgáznak:

-        A tűz elleni védekezés, a műszaki mentés

-        Tűzvédelmi szempontból fontos biztonsági jelek

-        Hegesztési biztonság

-        Gázpalackok szállítása, tárolása és kezelése

-        Gázpalackok megjelölése

-        Tűzoltó készülékek használata

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba sorolt anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők az alábbi témakörökből vizsgáznak:

-         A tűz elleni védekezés, a műszaki mentés

-         Éghető folyadékok és olvadékok tűzveszélyességi csoportosítása

-         Éghető folyadékok és olvadékok tároló- és kiszolgáló-létesítményeinek, -berendezéseinek tűzvédelmi előírásai

-         Gázpalackok szállítása, tárolása és kezelése

-         Gázpalackok megjelölése

-         Tűzoltó készülékek használata

Az Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzők az alábbi témakörökből vizsgáznak:

-        A tűz elleni védekezés, a műszaki mentés

-        Pébégáz cseretelepek tűzvédelmi követelményei

-        Autógáz töltőállomás építésének és üzemeltetésének szabályai

-        Gázpalackok szállítása, tárolása és kezelése

-        Gázpalackok megjelölése

-        Tűzoltó készülékek használata

A Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők az alábbi témakörökből vizsgáznak:

-        A tűz elleni védekezés, a műszaki mentés

-        Az építmények általános tűzvédelmi követelményei

-        Tűzoltó-vízforrások és tartozékaik

-        A Tűzoltóság beavatkozását biztosító követelmények

A Tűzoltó készülékek karbantartását végzők az alábbi témakörökből vizsgáznak:

-        A tűz elleni védekezés, a műszaki mentés

-        A tüzek osztályozása

-        Hordozható tűzoltó készülékek

-        Szállítható tűzoltó készülékek

-        Általános előírások és vizsgálat

-        Tűzoltó készülékek javítása és készenlétben tartása

Erősáramú berendezések felülvizsgálatát végzők az alábbi témakörökből vizsgáznak:

-        A tűz elleni védekezés, a műszaki mentés

-        A tűzvédelmet érintő építészeti fogalmak

-        A kisfeszültségű erősáramú berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálata

-        A villamosenergia-fejlesztő, -átalakító és -elosztó berendezések tűzvédelme

-        Építőanyagok tűzvédelmi osztályba sorolása

-        Az építmények általános tűzvédelmi követelményei

-        Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálata     

-        Tűzoltó készülékek használata

A sikeres vizsgát követően milyen bizonyítvánnyal zárul a tűzvédelmi oktatás?

Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvánnyal, amelyet a DEKRA Akademie azonnal kiállít.

Milyen munkakör(öke)t tölthet be, aki tűzvédelmi szakvizsgát tett?

Azt a munkakört töltheti be vele, illetve azt a tevékenységet folytathatja, amilyen foglalkozási ágra a fő tevékenységi körének szakvizsgáját megszerezte. Jellemző munkakörök: hegesztő, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba sorolt anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők, éghető gáz lefejtését végzők, illetve a tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát, a tűzoltó készülékek karbantartását és az erősáramú berendezések felülvizsgálatát végzők. 

Mennyi ideig tart a képzés?

A hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba sorolt anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők és az éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzők számára 3 óra. A tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők számára 12, a tűzoltó készülékek karbantartását végzők számára 15, az erősáramú berendezések felülvizsgálatát végzők számára pedig 5 óra.

Árainkról érdeklődjön a SzolgáltatóKözpontjaink elérhetőségein!

* Hatósági tanfolyamaink ÁFA-mentesek. Az ár tartalmazza a jegyzet költségét is. Állandó partnereinknek, valamint nagyobb létszámú beiskolázáskor, kihelyezett képzéseknél egyedi árajánlatot készítünk.