Főoldal  |  Oldaltérkép  |   Kapcsolat
 
DEKRA Akademie Kft.
Nyilvántartási szám:07-0190-05
Akkreditációs lajstromszám:AL 0088
Felnőttképzési engedély szám:
E-000683/2014
kapcsolat
Lépjen kapcsolatba velünk!
Telefon: (06-1) 487-1090
dekra.akademie.hu@dekra.com

OKJ Villámvédelmi felülvizsgáló képzés

OKJ-száma: 35 522 16 (E-000683/2014/A025)


Kérdése van? Árajánlatot kérne? Kattintson ide!

Inkább telefonálna vagy email-t írna? Elérhetőségeinkhez kattintson ide!


Kinek érdemes Villámvédelmi felülvizsgáló képzésen részt vennie?

Villámvédelmi felülvizsgálóra lehet szüksége minden olyan cégnek, amely tevékenységének az épületek vagy építmények külső és belső villámvédelmi berendezéseinek szabvány illetve dokumentáció szerinti kialakítása, műszaki állapotának ellenőrzése és dokumentálása is a része.

 

Milyen képességekkel rendelkezik egy Villámvédelmi felülvizsgáló?

A villámvédelmi felülvizsgáló képes:

-    felülvizsgálni azokat a külső és belső villámvédelmi berendezéseket, melyeket 2010 előtt kiadott jogszabály, illetve az MSZ 274 szabványsorozat alapján létesítettek

-    megvizsgálni és a felülvizsgálatban felhasználni a rendelkezésére bocsátott dokumentációt (tűzveszélyességi osztályba sorolás, épületek építészeti rajzai, villámvédelem tervdokumentációja, érintésvédelmi, valamint erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgálatáról készült minősítő iratok, VVF jegyzőkönyvek)

-    a meglévő dokumentációkat a tényleges állapottal összevetni, ellenőrizni az épületek, építmények villámvédelmi csoportosítását, különös tekintettel a változásokra

-    összevetni a villámhárító berendezés (felfogó, levezető, földelő, méret) szükséges fokozatát a tervezettel

-    ellenőrizni, hogy a meglévő villámhárító berendezés megfelel-e a szükséges fokozatra előírt értékeknek

-    ellenőrizni az egyéb műszaki követelmények teljesülését (belső villámvédelem, vezetők rögzítése, összekötése, műszaki állapot)

-    villámimpulzus elleni védelem meglétét, valamint koordinációját ellenőrizni

-    felülvizsgálói jelentést készíteni

-    felülvizsgálni azokat a külső és belső villámvédelmi berendezéseket, melyeket 2010 után kiadott jogszabály, illetve magyar műszaki normatíva alapján létesítettek

-    új létesítésnél megvizsgálni és dokumentálni a villámvédelmi berendezés eltakarásra kerülő részeit

-    megvizsgálni és a felülvizsgálatban felhasználni a rendelkezésére bocsátott dokumentációt (villámsűrűség, tűzveszélyességi osztályba sorolás, épületek építészeti rajzai, az építmény helyszínrajza a csatlakozó fémes hálózatokkal, villámvédelem kiviteli és megvalósulási tervdokumentációja, érintésvédelmi, valamint erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgálatáról készült minősítő iratok, VVF jegyzőkönyvek, árnyékolási mérési jegyzőkönyvek, villámvédelmi rendszer karbantartási napló)

-    a meglévő dokumentációkat a tényleges állapottal összevetni, különös tekintettel a kiviteli tervben rögzített környezeti létesítési és használati paraméterek esetleges (külső - belső) változására

-    megállapítani az épületek, építmények megvalósult villámvédelmi rendszerének osztályát és a villámvédelmi szintjét (LPL, LPS)

-    megállapítani az épületek, építmények megvalósult villám elektromágneses impulzusa elleni védelmi rendszerének osztályát (LPMS)

-    áttekinteni a kockázat számítás bemenő paramétereit és a belső övezetek változatlanságát, ellenőrizni, hogy a számított kockázatok megfelelnek-e a jogszabály követelményeinek

-    ellenőrizni az előbbiek alapján villámhárító berendezés (felfogó, levezető, földelő, méret, potenciálkiegyenlítés) szükséges osztályát

-    ellenőrizni, hogy a meglévő villámvédelmi rendszer (LPS) megfelel-e a szükséges villámvédelmi osztályra előírt értékeknek (anyag, geometria)

-    ellenőrizni, hogy a meglévő villám elektromágneses impulzusa elleni védelmi rendszer (LPMS) megfelel-e a szükséges villámvédelmi osztályra előírt követelményeknek (potenciálkiegyenlítés, védelmi készülékek, koordinálás, árnyékolások)

-    ellenőrizni a teljes villámvédelmi rendszer (LPS és LPMS) műszaki állapotát (állékonyság, szilárdság, felületvédelem, összecsatolások, korróziós állapot, árnyékolások bekötése, árnyékoló héjak folytonossága, belső villámvédelem, vezetők rögzítése, összekötése, védelmi készülékek üzemkészsége)

-    földelési ellenállás-méréssel ellenőrizni a földelések megfelelőségét

-    ellenőrizni a lépés- és érintési feszültség elleni védelmet

-    szükség esetén a talaj fajlagos ellenállását megmérni

-    a norma szerint létesített villámvédelem esetén bemenő dokumentációk hiányában visszautasítani a feladatot, egyébként

-    minősítő iratot készíteni.

 

Melyek a Villámvédelmi felülvizsgáló tanfolyam főbb témakörei?

-         A szakterületet érintő korábbi és hatályos jogszabályok

-         A szakterület érvényes és visszavont szabványai

-         A villámvédelmi tervdokumentáció minimális tartalma

-         Az alkalmazható szerkezeti megoldások és anyagok, korrózió

-         Villámvédelmi szintek és osztályok

-         Felülvizsgálói jelentés vagy minősítő irat tartalmi követelményei

-         A villámcsapás káros hatásai

-         Földelési ellenállás és talaj fajlagos ellenállás mérése

 

Miből áll a vizsga?

Írásbeli, gyakorlati és szóbeli részből.

A központi írásbeli vizsga keretében a vizsgázó a „Nem norma szerinti villámvédelem felülvizsgálata” és „Norma szerinti villámvédelem felülvizsgálata” témakörök ismeretéről tanúbizonyságot tesz.

Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Az írásbeli vizsga eredménye 40%-ban számít bele a vizsga összeredményébe.

A gyakorlati rész keretében a vizsgázó

-         megvizsgálja a rendelkezésére bocsátott dokumentációt

-         felülvizsgálja a külső és belső villámvédelmi berendezéseket

-         a meglévő dokumentációkat a tényleges állapottal összeveti

-         ellenőrzi és értékeli a villámvédelmi rendszer műszaki állapotát

-         földelési ellenállás-méréssel ellenőrzi a földelések megfelelőségét

-         ellenőrzi a lépés- és érintési feszültség elleni védelmet

-         mérési eredményeket jegyzőkönyvben rögzíti, értékeli

-         felülvizsgálatot dokumentál, minősítő iratot készít.

A gyakorlati vizsgafeladat időtartama: 45 perc

A gyakorlati vizsga eredménye 20 %-ban számít bele a vizsga összeredményébe.

A szóbeli vizsga keretében a vizsgázó a tanfolyam összes témakörének ismeretéről tanúbizonyságot tesz.

A szóbeli vizsga időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A szóbeli vizsga eredménye 40%-ban számít bele a vizsga összeredményébe.

Az a vizsgázó, aki az írásbeli vizsgarész megoldásban meghatározott minimális pontszámát teljesíti, és a „fakultatív feladatok”-at hibátlanul megoldja, mentesülhet a szóbeli vizsga alól.

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltétele az iskolarendszeren kívüli szakképzésben valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A sikeres vizsgát követően milyen bizonyítvánnyal zárul a Villámvédelmi felülvizsgáló tanfolyam?

Államilag elismert OKJ bizonyítvánnyal. (Biztosítjuk az Európai Unióban elismert Europass bizonyítvány megszerzésének lehetőségét is.)

Milyen munkakör(öke)t tölthet be egy Villámvédelmi felülvizsgáló?

FEOR 7524 Épületvillamossági szerelő, villanyszerelő munkakört.

Mennyi ideig tart a képzés?

Az összesen 100 órás tanfolyam – heti 2x8 órában – kb. 2 hónap alatt végezhető el.

Mik a jelentkezés feltételei?

34 522 04 Villanyszerelő szakképesítés, a vonatkozó szakmai és vizsgakövetelmények 7. Egyebek fejezetében foglaltak, 3 év erősáramú szakmai gyakorlat, az előírt szakmai végzettség megszerzését követően és egészségi alkalmasság.


Árainkról érdeklődjönSzolgáltatóKözpontjaink elérhetőségein!

* OKJ-s tanfolyamaink ÁFA-mentesek. Állandó partnereinknek, valamint nagyobb létszámú beiskolázáskor, kihelyezett képzéseknél egyedi árajánlatot készítünk. Az ár tartalmazza a jegyzet költségét is.

**Kérésére előzetes tudásmérést végzünk (ingyenes szolgáltatás). 

hírek